Tất cả các người chơi mới của 9G, sau khi dăng ký tài khoản vui lòng liên hệ CSKH để nhận ngay 8$ tiền thưởng.
Trong vòng 1 tuần sau khi ĐK tài khoản, mỗi ngày đăng nhập đều có thể nhận thưởng 5$, tận hưởng tất cả các sản phẩm giải trí của 9G.


Trong vòng 7 ngày kể từ khi ĐK tài khoản thành công, nếu mỗi ngày đều liên lục đăng nhập tài khoản, nhận thường ngay 5$/ngày.

*Lưu ý: Tiền thường đăng ký và tiền thưởng hàng ngày chỉ dành cho chơi game đặt cược trong ngày, không được tích lũy.
Nếu xuất hiện trường hợp tích lũy sử dụng thì sẽ mất đi tư cách rút tiền! Tiền thưởng hoạt động cần đạt được tiền lời 100 USD trở lên mới có thể rút tiền.
➀ Chương trình ưu đãi này chỉ dành cho người chơi có duy nhất 1 tài khoản. Mỗi tài khoản người chơi, mỗi tài khoản gmail, mỗi số điện thoại, mỗi số tài khoản thanh toán, mỗi IP chỉ có thể lãnh thưởng 1 lần.
➁ 9G.NET ( CỪU DU HỘI ) toàn quyền quyết định sửa đổi, tạm dừng hoặc kết thúc chương trình ưu đãi này. Chúng tôi có quyền xử lý các tài khoản người chơi có biểu hiện bất thường, có hành vi lừa gạt, có quyền đóng băng các tài khoản vi phạm để xử lý, không hoàn tiền và đưa người chơi vi phạm vào Black list.
➂ Để tránh sự hiểu lầm nội dung chương trình ưu đãi, [9G.NET] có quyền đưa ra lời giải thích trong bất kỳ tình huống nào.

Tất cả các người chơi mới của 9G, sau khi dăng ký tài khoản vui lòng liên hệ CSKH để nhận ngay 8$ tiền thưởng.
Trong vòng 1 tuần sau khi ĐK tài khoản, mỗi ngày đăng nhập đều có thể nhận thưởng 5$, tận hưởng tất cả các sản phẩm giải trí của 9G.

Trong vòng 7 ngày kể từ khi ĐK tài khoản thành công, nếu mỗi ngày đều liên lục đăng nhập tài khoản, nhận thường ngay 5$/ngày.

*Lưu ý: Tiền thường đăng ký và tiền thưởng hàng ngày chỉ dành cho chơi game đặt cược trong ngày, không được tích lũy.
Nếu xuất hiện trường hợp tích lũy sử dụng thì sẽ mất đi tư cách rút tiền! Tiền thưởng hoạt động cần đạt được tiền lời 100 USD trở lên mới có thể rút tiền.
➀ Chương trình ưu đãi này chỉ dành cho người chơi có duy nhất 1 tài khoản. Mỗi tài khoản người chơi, mỗi tài khoản gmail, mỗi số điện thoại, mỗi số tài khoản thanh toán, mỗi IP chỉ có thể lãnh thưởng 1 lần.
➁ 9G.NET ( CỪU DU HỘI ) toàn quyền quyết định sửa đổi, tạm dừng hoặc kết thúc chương trình ưu đãi này. Chúng tôi có quyền xử lý các tài khoản người chơi có biểu hiện bất thường, có hành vi lừa gạt, có quyền đóng băng các tài khoản vi phạm để xử lý, không hoàn tiền và đưa người chơi vi phạm vào Black list.
➂ Để tránh sự hiểu lầm nội dung chương trình ưu đãi, [9G.NET] có quyền đưa ra lời giải thích trong bất kỳ tình huống nào.